De 7 Små - Familjedaghem
Välkommen!
 
De 7 Små erbjuder en säker miljö för ditt barn, där jag erbjuder alla barn den uppmärksamhet de behöver och förtjänar. Barn gruppen är liten och därför kan jag koncentrera mig närmare på barnens inlärning och utveckling. 

 Tidigare sa man "dagmamma" men den korrekta benämningen för verksamheten är Familjedaghem
 
På De 7 Små, kommer ditt barn att medverka i aktiviteter så som:
 
  • Sagoläsning
  • Pussel och lek
  • Konst och form
  • Sång och musik
  • Kreativitet
  • Läs aktiviteter
  • Utevistelse 
  • Och mycket mer
 
Du kan vara säker på att ditt barn kommer tas hand om, med kärlek och respekt. Jag vet att alla barn är värdefulla gåvor och jag behandlar dem som om de vore våra egna.
 
Förskolans läroplan är vägledande.
 
Ring mig för mer information! På grund av oseriösa säljare tar jag endast emot sms och sällan telefonsamtal. (Jag kan ha svårt att svara i telefon, barnen går alltid först, maila eller sms:a annars.) Tack.
 
MVH      Lena Savastano             070-664 25 07   
Site Builder drivs av  Vistaprint